אנו מתמחים בהעברת קופות גמל של עובדי מדינה

אנו מתמחים בהעברת קופות גמל של עובדי מדינה

מהי קופת גמל? 

קופת גמל הנה מכשיר חסכון לטווח בינוני עד ארוך. 

קיימים מספר סוגים של קופות גמל: 

קופת גמל לתגמולים המיועדת לשכירים– בקופה זו העובד והמעביד מפקידים הפקדות חודשיות שוטפות מתוך שכר העובד; 
קופת גמל לתגמולים לעצמאים – בקופה זו העמית העצמאי מפקיד הפקדות. הואיל ואין לו מעסיק , לא כרוכות פה הפקדות מקבילות של המעביד. 
קופת גמל אישית לפיצויים – קופת גמל בה מפקיד המעסיק הפקדות בגין כספי הפיצויים של עובדיו השכירים, הגנה עתידית למקרה של פיטורין.
היתרות בקופה רשומות על שם העובד; 
קופת גמל מרכזית לפיצויים – קופת גמל בה העמית הוא המעסיק. במקרה זה המעסיק מפקיד את כספי הפיצויים בקופת גמל זו. 
קרן השתלמות לשכירים – סוג של קופת גמל בה מפקידים המעסיק והעובד הפקדות חודשיות מן השכר השוטף של העובד, זאת ביחס של 1:3 לפחות בין הפקדות המעסיק והעובד; 
קרן השתלמות לעצמאים – סוג של קופת גמל אליה זכאים להשתייך רק יחידים בעלי מעסק או משלח יד. 

בנוסף קיימות קופות גמל יעודיות כגון קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה, קרנות השתלמות מיוחדות למורים ועוד. 

ההפקדות בקופות הגמל מזכות את המפקידים בהטבות מס, שיעורי ההפקדה המקסימליים ,כללי המשיכה מקופות הגמל השונות וכללי המעבר מקופה לקופה נקבעים ע"י משרד האוצר. 

מה ההבדל בין קופות הגמל השונות? 
ההבדלים בין קופות הגמל השונות הינם בעיקר בתשואה שהן מניבות על השקעותיהן. 
נוכל לספק לכם במשרדנו מידע מקיף על קופות הגמל השונות, שכן הננו מתמחים בהעברת קופות גמל לעובדי מדינה. 

השוואה בין קרן פנסיה, לבין קופת גמל וביטוח מנהלים

 
קרן פנסיה הינה אפיק חסכון לטווח ארוך אשר נועד להקנות לחוסכים ולשארים שלהם קצבה כספית (ולכן גם ביטחון כלכלי) בעת פרישתם מהעבודה. החוסך (העמית) מפקיד לקרן הפקדות חודשיות שוטפות משכרו. 
קרן הפנסיה לעומת זאת מעניקה קצבת שארים לשארים, אם החוסך נפטר חס וחלילה לפני גיל הפרישה. בנוסף מבוטח החוסך בפני אובדן כושר עבודה. 
קופת גמל לעומת זאת, הינה היא אפיק חיסכון לטווח בינוני עד ארוך.
הפקדות לקופה מזכות את החוסך בהטבות מס. משיכות מהקופה מותנות בחוק. 
מנגד קיים ביטוח המנהלים שהינו תוכנית ביטוח הכוללת ביטוח ריסק וחיסכון גם יחד.
המעסיק והעובד מפרישים הפקדות חודשיות לתגמולים ולפיצויים. מטרת ביטוח המנהלים הינה לדאוג לעתידו של העובד במקרה פטירה,
ולאפשר צבירת חיסכון למועד הפרישה.
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל