גילוי נאות

גילוי נאות
אורלי יונאי מנהלת הסכמים והתקשרויות עם מספר חברות ביטוח, בתי השקעות וקרנות ופנסיה,
כמפורט מטה:
 
 
 
קרנות פנסיה חברות ביטוח בתי השקעות - 
קופות גמל והשתלמות
כלל מיטבית עתודות כלל פסגות
פנסיה מגדל מקפת מגדל אלטשולר-שחם
פסגות קרן פנסיה מנורה כלל גמל
מנורה מבטחים הפניקס ילין לפידות
הראל פנסיה הראל ד"ש
אלטשולר-שחם פנסיה הכשרה אקסלנס
    הראל גמל
 
                      
 כמו כן, משרדינו עובד עם חברות הביטוח כלל, מגדל, מנורה, הראל והפניקס בביטוחי בריאות, סיעוד וריסקים.

הבהרה : סוכנות אורלי יונאי הנה סוכנות העוסקת בשיווק ביטוח פנסיוני ואינה מספקת שרותי יעוץ פנסיוני