מה חשוב לדעת בבחירת ביטוח דירה

מה חשוב לדעת בבחירת ביטוח דירה

 

ביטוח הדירה מורכב משני כיסויים: ביטוח המבנה וביטוח תכולה.
ביטוח מבנה
ביטוח המבנה מכסה את השלד וכן את כל המתקנים הנלווים-  מרפסות, חלונות, צנרת, הסקה, דוד וכל דבר המחובר למבנה בדרך קבע, במקרשה של נזק בעקבות שריפה, רעידת אדמה, הצפות ועוד.
מה יהיה גובה הביטוח?
 
ערך הביטוח הנדרש למבנה של דירה, יחושב על פי עלות בנייתה מחדש, ללא התייחסות לערך הקרקע.
כיצד מחשבים את עלות הבנייה מחדש?
 
החישוב של בניית הדירה מחדש צריך להתבסס על הכפלת מספר המטרים הרבועים בדירה בעלות הבנייה. עלות זו עשויה לנוע בין 500 דולר למ"ר ועד 1,000 דולר ויותר מכך, בהתאם לסטנדרט הבנייה. פרט חשוב נוסף הנו, שעלות הבנייה צריכה לכלול גם את השטחים המשותפים בבניין (חדרי מדרגות, מחסנים וכו').
רכשתי דירה בעזרת משכנתא. האם דירתי מבוטחת?
 
כל דירה בישראל שנרכשה באמצעות משכנתא מבוטחת מפני נזקים למבנה, וזאת בהתאם לדרישת הבנקים למשכנתאות. עם זאת, דירות שהמשכנתא בגינן כבר נפרעה או נפרעה באופן חלקי, נמצאות במצב של ביטוח חסר (רק חלק משווי המבנה מבוטח), או אפילו ללא ביטוח כלל. לאחר שפג תוקפה של הפוליסה שהוצאה דרך הבנק למשכנתאות, צריך בעל הדירה לרכוש פוליסת ביטוח חדשה.
 

ביטוח תכולה

ביטוח התכולה מכסה את כל החפצים הנמצאים בדירה, שאינם קבועים במבנה. כגון ריהוט ומכשירי חשמל. אין אפשרות לבטח רק חלק מן התכולה.
שווי התכולה נקבע על פי הצהרות המבוטח או באמצעות בדיקה שמבצע סוקר מטעם חברת הביטוח. החברות יעדיפו לשלוח סוקר כאשר שווי התכולה המוערך הוא גבוה וכולל פרטים ייחודיים.
 
ביטוח התכולה מפצה על נזקים שנגרמים משריפה, פגעי טבע, גניבה, שוד, פריצה, הצפה או פגיעה בזדון.
 
הרחבת הכיסוי הביטוחי
האם אתה מעסיק עובדי משק בית? יש לך חיית מחמד? כל אלו נתונים שיש לקחת בחשבון בעת רכישת הפוליסה. 
ניתן לרכוש תוספות לפוליסה בגין אחריות מקצועית לעובדי משק בית וחפציהם האישיים, שירותי אחזקה ותיקון למכשירי חשמל, ונזקים לצד ג'.
 
חלק מהחברות מעניקות הנחות בפוליסה במקרים בהם המבוטח או מי מבני משפחתו שוהים בבית רוב שעות היום (מתאים לפנסיונרים).
 
כיצד מקבלים פיצוי במקרה שנגרם נזק לתכולת הבית?
עליך לבדוק בתנאי הפוליסה, לאיזה אופן פיצוי אתה זכאי בעת תביעה.
ערך שיפוי, שפירושו קבלת ערך הרכוש שניזוק בהתאם לשוויו בעת קרות הנזק. במקרה כזה יקבל המבוטח פיצוי מיידי.
 
האפשרות השנייה לקבלת פיצוי היא באמצעות מה שמכונה "ערך כינון", שבמסגרתו יקבל המבוטח רכוש חדש במקום זה שניזוק. במקרה כזה הפיצוי ישולם כנגד הצגת קבלות, לאחר שהמבוטח רכש ציוד חדש.
 
מומלץ להיוועץ בסוכן ביטוח מורשה, שיסייע לכם בבחינת כל הנתונים הנדרשים.
 
 
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל