ביטוח מנהלים מידע מקצועי

ביטוח מנהלים מידע מקצועי
הינו מכשיר פנסיוני, המשלב שני מרכיבים:
 

מרכיב חסכון- חסכון פנסיוני לגיל פרישה

מרכיב ביטוחי- ביטוח חיים וביטוח לכיסוי אובדן כושר עבודה.

 

אין חובה לרכוש את הכיסויים המשלימים והדבר נתון לשיקול דעתך.

לשכירים- העובד יכול להפריש עד7% מגובה משכורתו לטובת הביטוח. המעביד מעביר בנוסף סכום שלא יעלה על 7.5% מגובה המשכורת, וכן 8.33% הפקדה לטובת פיצויים.

לעצמאים- ניתן להפקיד בחסכון עד 16% מהמשכורת החודשית.כמו כן, בביטוח מנהלים, בשונה מקרן פנסיה רגילה, מקדם ההבטחה נותר קבוע ואינו מושפע משינויים בתשואה שמשיגה או לא משיגה חברת הביטוח, או משינויים בתוחלת החיים, העלולים להשפיע על גובה הקצבה החודשית בעת הפרישה.

החל משנת 2008 מתקבל התשלום בדרך אחת- גמלה חודשית. ישנן תוכניות בהן ניתן למשוך חלק מהיתרה במקרים מסויימים ובהתאם לתקנות. לשם בדיקת זכאות יש להתייעץ עם מומחה פנסיוני.

חיסכון שנצבר לפני שנת 2008, יכול המבוטח למשוך את כספו בשתי דרכים- תשלום הוני חד פעמי, או בקצבה חודשית, בהתאם לתנאים הרשומים בפוליסת הביטוח שלו.

 

דמי ניהול

בפוליסה חדשה לביטוחי מנהלים, נגבים דמי ניהול מהפרמיה ודמי ניהול מהצבירה.

ההתקשרות עם חברה לצורך ביטוח מנהלים, הינה קבועה והתנאים אינם ניתנים לשינוי במשך תקופת ההתקשרות (לא לפי רצון הלקוח ולא לפי רצון החברה). לכן כדאי להתייעץ עם מומחה לנושא ביטוחי מנהלים, שיבדוק עבורך מהו הביטוח המתאים לך ביותר.

 

הטבות מיסוי בפוליסת ביטוח מנהלים

פוליסה לביטוחי מנהלים מאושרת כקופת ביטוח ועל כן זכאית להטבות מס - זיכוי לעובד בגין הפקדתו לתכנית וניכוי (התרת הוצאה) למעביד על הפקדתו לתכנית, עד גובה מסוים ואחוז מסוים של הפרשה, בכפוף לפקודת מס הכנסה ולתקנות נלוות.


למה כדאי לבחור בביטוח מנהלים?

צבירת הון- כספי החסכון הפנסיוני מושקעים בעבורך באפיקים שונים.

דאגה לשארים- ביטוחי מנהלים מאפשרים לקבוע כיצד יחולקו הזכויות בין המוטבים במקרה פטירה (לגבי סכום הביטוח שמעבר לכספי הפיצויים, המשולמים לשארים ע"פ חוק(.

גמישות-  תוכל לקבוע ולשנות את הסכומים המופרשים לחסכון, מעת לעת בהתאם למצבך המשפחתי, שינויים בשכרך וכדומה.

הגנה על זכויותיך- הזכויות שלך, וזכויות המוטבים ב "ביטוח מנהלים", מוגנות מפני תביעות כנגד המעסיק.

שניים באחד- אין צורך להחזיק בשתי פוליסות- פנסיה וביטוח חיים. כך אינך משלם דמי ניהול כפולים.

 

מה ההבדלים בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים?

מקדם מובטח- זכויותיך קבועות וידועות מראש. ביטוח המנהלים מעוגן ע"י חוזה, בניגוד לקרן פנסיה בה זכויותיך נקבעות על פי תקנון העשוי להשתנות מעת לעת.

אג"ח מיועדות- בביטוח מנהלים אין חסכון באמצעות אג"ח מיועדות, שמנפיקה הממשלה, כפי שקיים בקרנות הפנסיה.

חוזה מחייב- בקרן פנסיה קיים תקנון המעגן את זכויות העמיתים. התקנון נתון לשינויים מעת לעת, ואינו קבוע. בביטוח מנהלים החוזה הינו מחייב ולא ניתן לעשות בו כל שינוי, כך שהתנאים עליהם חתמת, יהיו גם התנאים להם תהיה זכאי בגיל פרישה.

חיתום ואכשרה- בקרנות הפנסיה נהוגה תקופת אכשרה בשנים הראשונות, אשר חלה על מצבי בריאות קיימים. זאת אומרת, שמבוטח שמצב בריאותו אינו תקין, יכול להצטרף לקרן, ללא תוספת רפואית כלשהי. לקרן אין זכות לדחות מראש מבוטח בשל סיבה רפואית.

בביטוחי המנהלים, לעומת זאת- מצהיר המבוטח מראש על מצב בריאותו, וחברת הביטוח רשאית להחליט האם ובאילו תנאים לקבלו כמבוטח.

חשוב לציין כי היום בקרן פנסיה קיים מסלול של חיתום ובמצב כזה תנאי המבוטח יהיו דומים לתנאי המבוטח בביטוח מנהלים שעבר חיתום.

לראש העמוד

 

לקביעת פגישה בנושא ביטוח מנהלים, ללא התחייבות, לחץ כאן.

 

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר.

אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.