פוליסת חיסכון

פוליסת חיסכון

פוליסת חיסכון פיננסי הינה פוליסת חיסכון חדשנית ללא רכיבים ביטוחיים. התוכנית מציעה פתרון לניהול השקעות או תיק השקעות. משלבת יתרונות של מספר מוצרי חיסכון קיימים כמו חיסכון בתוך קופות גמל, קרנות נאמנות, השקעות בתעודות סל ופק"מ ותוכניות חיסכון בנקאיות. 
עלויות תוכנית החיסכון – חיסכון פיננסי נמוכות עקב העדר המרכיבים הביטוחיים. 
העמלות מופחתות: להבדיל מתוכניות חיסכון קיימות נהנים לקוחות תכנית החיסכון – חיסכון פיננסי מפטור מדמי משמרת, שיעור הוספה, עמלות רכישה, דמי פתיחת חשבון, דמי ניהול פרמיה ועוד. 
לקוחות תכנית החיסכון – חיסכון פיננסי דוחים תשלום מס רווחי הון עד לפדיון, דבר המגדיל את הסיכוי לתשואה עודפת (מעבר למדד) בהשוואה לתוכניות החיסכון המסורתיות בבנק. 

יתרונות תכנית החיסכון –  חיסכון פיננסי 

 • נזילות גבוהה של החיסכון (בדומה לפק"מ) 
 • דחיית מס מלאה (עד מועד פדיון החסכון) 
 • חיסכון בעלויות תוכנית החיסכון (בדומה לקופת גמל) 
 • ניהול חלק מכספי החיסכון בנכסים שאינם סחירים (בדומה לקופות גמל) 
 • פיזור השקעות (בדומה לקרן נאמנות ולתעודת סל) 
 • פיזור סיכונים והגנה על החסכונות מפני האינפלציה, ירידות בשוק ההון ושינויים במטבע חוץ 
 • ניהול השקעות מקצועי בחברת ביטוח מובילה בישראל (בדומה לתיק מנוהל) 
 • החיסכון בעלויות מתבטא בתשואה עודפת וברווחיות ללקוח

בחר את מסלול החיסכון המתאים לך

 • תיק מנוהל אג"ח 1 – מסלול חיסכון פיננסי ללא חשיפה למניות – טווח השקעה בינוני, רמת סיכון ותנודתיות נמוכה יחסית, מתאים ללקוחות המעוניינים לנהל השקעותיהם באגרות חוב של חברות ושל המדינה. 
 • תיק מנוהל אג"ח 2 – מסלול חיסכון פיננסי עם טווח השקעה בינוני,רמת סיכון ותנודתיות נמוכה יחסית, למעוניינים לנהל השקעותיהם במסלול חסכון עם חשיפה עד 20% למניות והשאר באגרות חוב . 
 • תיק מנוהל אג"ח 3– טווח השקעה בינוני,רמת סיכון ותנודתיות נמוכה יחסית, למעוניינים לנהל השקעותיהם במסלול חיסכון עם חשיפה עד 30% למניות והשאר באגרות חוב (בדומה לניהול ההשקעות בקופות גמל). 
 • תיק מנוהל אג"ח 5 – טווח השקעה בינוני,רמת סיכון ותנודתיות גבוהה יחסית, ללקוחות המעוניינים לנהל את חסכונותיהם במסלול עם חשיפה של לא יותר מ-50% למניות והשאר באגרות חוב. 

השוואת תכנית החיסכון

פוליסת חיסכון פיננסי לפיקדון פק"מ בבנק : לעיתים אנו משקיעים בפק"מ ומאמינים כי הפיקדון היה ריווחי. 
כעת כשהריבית במשק נמוכה, החיסכון בפק"מ נותן רווחים נמוכים מהמדד. 

צור עימנו קשר ונתפור לך את התוכנית המתאימה לך ביותר ! 

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל