שאלות ותשובות ביטוח דירה

שאלות ותשובות ביטוח דירה

כיצד נקבע ערך הדירה ותכולתה?

שווי המבנה נקבע על פי שטח הדירה ועלות הבניה.?

ישנן מספר דרכים להעריך את שווי הנכסים: 

על ידי הלקוח:

על פי הצהרת לקוח, המסתמכת על ביטוח קודם או סקירה מקצועית שנערכה ביתו.

על פי מודל סטטיסטי, המתייחס לשטח הדירה והנפשות החיות בה.

על פי רשימת תכולה המועברת אל חברת הביטוח, לצורך הערכה.

על פי מילוי טופס "סוקר אישי", המובנה על ידי חברת הביטוח, ומתייחס למספר פריטים, המהווים בסיס להערכה כולה.

או על ידי החברה: על פי ביקור של סוקר מקצועי המעריך את תכולת הדירה

האם אני חייב לרכוש ביטוח מבנה וביטוח תכולה יחד?

לא. ניתן לרכוש כל כיסוי בנפרד והם אינם תלויים זה בזה.
האם ניתן לרכוש ביטוח תכולה רק על חלק מהרכוש?

לא. בעת רכישת ביטוח תכולה, מתייחס הביטוח לכל תכולת הבית.
 
ביום הפיצוי, האם ערך המוצר שנפגע, נקבע לפי שוויו ביום רכישת הפוליסה, או ביום התביעה?

בעת עריכת הפוליסה, נקבעים ערכי הנכסים. שוויים מוצמד למדד, או נקבע מחדש בכל שנה.
 
האם עליי לשמור את קבלות הרכישה של המוצרים המבוטחים, בכדי לקבל עליהם פיצוי במקרה של נזק?

מאחר ושמאי מטעם החברה המבטחת מבצע את הערכת שווי החפצים בדירה אין צורך בקבלות.
 
מהו ביטוח צד ג' בביטוח מבנה?

ביטוח צד ג', מכסה נזקים שנגרמו לאחרים, כתוצאה מדבר שקרה בביתך. למשל- במידה והתפוצצה אצלך הצנרת, ובתקרת השכן מלמטה נוצרה נזילה, יכסה הביטוח את הנזק.
 
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל