שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

מה זה ביטוח סיעודי?

פוליסת ביטוח סיעודי, נועדה לכסות עלויות טיפול בחולה המוגדר סיעודי. הטיפול יכול להיות ביבת החולה או במוסד.

 

 ______________________________________________________________________

 

מה הקריטריונים לקבלת פיצוי במצב סיעודי?

מצב סיעודי, מוגדר על ידי המחוקק, כמצב בו אדם, מפאת מחלה או פציעה, אינו מסוגל לבצע 50% או יותר מן הפעולות היומיומיות הנדרשות לקיום סביר: קימה ושכיבה מהמיטה, הליכה, רחצה, לבישת בגדים, אכילה ושליטה על הסוגרים.

אי יכולת ביצוע של לפחות 3 מהפעולות הנ"ל  מוגדרת בפוליסות הביטוח כצורך סיעודי ומקנה את הפיצוי החודשי הנקוב בפוליסה.

 

 ______________________________________________________________________

 

מתי כדאי לי להצטרף לביטוח סיעודי?

ככל שהאדם מתבגר , גוברים סיכוייו להזדקק לסיוע, בשל מצב סיעודי. לכן, ככל שתרכוש פוליסת ביטוח סיעודי בגיל צעיר יותר, תזכה בפרמיה נמוכה יותר.

 

 ______________________________________________________________________

 

מה משלם הביטוח הלאומי במקרה של מצב סיעודי?

בכדי לזכות בפיצוי מן הביטוח הלאומי, יש לעבור וועדה רפואית, הקובעת את מידת נכותו של האדם.

הביטוח הלאומי, מבחין בין שני מצבים: סיעוד חלקי, בו האדם אינו מסוגל לבצע שלוש מן הפעולות שנקבעו בחוק, לבין מצב סיעודי מלא- בו האדם מנוע מביצוע 5 פעולות בסיסיות.

במצב של סיעוד חלקי, התגמול מן הביטוח הינו 9.75 שעות טיפול שבועיות ע"י מטפל סיעודי.

סיעוד מלא, מזכה בתגמול של 18 שעות טיפול שבועי.

 ______________________________________________________________________

 

כמה עולה אשפוז סיעודי?

הטיפול בחולה סיעודי, הינו יקר מאוד ויכול להגיע עד ל15,000 ₪ בחודש.

 

 ______________________________________________________________________

 

ביטוח סיעודי עושים לכל החיים?

בוודאי! ככל שהגיל עולה, גוברים הסיכויים להגיע למצב סיעודי. כמו כן, ככל שעולה תוחלת החיים, נמשך המצב הסיעודי לאורך זמן רב יותר ולכן חובה לדאוג לכיסוי ותמיכה כלכלית במצב זה.

בכדי שלא להוות עול כלכלי על משפחתך, דאג לביטוח סיעודי לכל חייך.

 

 ______________________________________________________________________

 

האם ניתן לרכוש פרמיית ביטוח סיעודי, במידה ואני יודע על מצב בריאותי העלול להפוך לסיעודי יום אחד?

ברכישת ביטוח סיעודי, אתה נדרש לבצע חיתום רפואי. כלומר, להצהיר על מחלות והיסטוריה רפואית. התנאים לקבלה לפוליסה משתנים ממצב למצב ומחברה לחברה, ויש להיוועץ בסוכן ביטוח מורשה, על מנת לברר האם הינך זכאי לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי. 

 

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר.

אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.