שואלות ותשובות קופת גמל

שואלות ותשובות קופת גמל

שאלות ותשובות

 

כיצד אבחר קופת גמל?

קופת גמל בוחרים לפי פרמטרים רבים הכוללים את יציבות הגוף המנהל, תשואות, מדדי סיכון, שירות, עלויות ביטוחיות במידה וקיימות, 
גמישות במסלולי השקעה ועוד. בחירת קופת הגמל המתאימה לך מצריכה בדיקה אישית באמצעות יועץ/ משווק פנסיוני/ סוכן ביטוח פנסיוני. 

 ______________________________________________________________________

 

מתי ניתן למשוך את הכספים מהקופה?

 החיסכון לתגמולים בקופות הינו חסכון ייעודי לטווח ארוך:

 כספים בקופת גמל עצמאית שהופקדו עד 31.12.05 ניתנים למשיכה בתום 15 שנות וותק.

 כספים בקופת גמל עצמאית שהופקדו החל מ- 1.1.06 מיועדים למשיכה בגיל 60.

 כספים בקופת גמל שכירה מיועדים לפנסיה ומשיכתם אפשרית בגיל פרישה.

______________________________________________________________________

 

 

כמה דמי ניהול מותר לגבות ממני?

שיעורם המרבי של דמי הניהול שמותר לגבות ממך הוא-2% שנתיים. 

 ______________________________________________________________________

 

 

היו לי הפסדים- מדוע ממשיכים לגבות ממני דמי ניהול?

דמי הניהול נגבים בשיעור קבוע מיתרת הצבירה בקופה. אין שינוי בדמי הניהול במצב של רווח, כמו גם בהפסד.

 ______________________________________________________________________

 

 

אין לי מושג מה קורה בקופה! האם אמורים לדווח לי?5

במפורש כן!

דיווח שנתי צריך להגיע לכתובתך הרשומה אצל החברה המנהלת את קופת הגמל שלך, בשליש הראשון של כל שנת מס. אם ביצעת הפקדות במהלך הרבעון תקבל גם דיווח רבעוני – תוך חודשיים מתום הרבעון.

כיום ברוב בתי ההשקעות ניתן גם לראות את המצב הקופה דרך האינטרנט. הכנס לאתר של בית ההשקעות בו נמצאת קופתך ופתח משתמש על מנת לצפות בחשבונך.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה על חשבונכם המתנהל בבתי ההשקעות השונים. 

 ______________________________________________________________________

 

 

האם ניתן לנייד את קופת הגמל שלי?6

העברת קופת גמל או קרן השתלמות ניתן לבצע מכל קופת גמל לכל קופת גמל ובלבד שהיא משמשת לאותה מטרה. כלומר, לא תוכלו לעבור מקופת פיצויים לקופת גמל לתגמולים.

 ______________________________________________________________________

 

האם הזכויות שלי ישמרו במעבר בין קופה לקופה? 

במעבר בין קופה לקופה כל הזכויות נשמרות במלואן, לרבות הוותק שלכם כעמיתי הקופה. 

 ______________________________________________________________________

 

 

אני רוצה למשוך את הכסף, אילו אסמכתאות עלי להמציא?

שכיר המעוניין למשוך כספי תגמולים שעומדים בתנאי הנזילות, ימציא לפקיד הבנק, אסמכתא בגין פרטי חשבון הבנק וצילום תעודת זהות. בנוסף תדרשו למלא טופס בקשת משיכת כספים מהקופה.

במידה ובקופת גמל קיים מרכיב פיצויים שלא נפדה, יציג העמית השכיר טופס 161, אותו יקבל ממעסיקו. הטופס מפרט זכאות לפיצויים ומכיל אישור ממס הכנסה המפרט את הסכומים הפטורים והחייבים במס. 

 ______________________________________________________________________

 

 

הגעתי למועד המשיכה, האם אוכל להמשיך ולהפקיד בקופה?

שכיר שהגיע לגיל פרישה וכספו שוחרר על ידי המעסיק, יכול להסב את הקופה לקופת גמל במעמד עצמאי וכך להמשיך ולהפקיד אליה. זאת בתנאי שעדיין לא משך ממנה את הכספים. 

 ______________________________________________________________________

 

 

מה יעשו בכסף שייצבר לזכותי בקופה לאחר מותי?

בעת ההצטרפות לקופה העמית ממלא "הוראת מוטבים" שבה הוא מורה לקופה למי להעביר את כספו בפטירתו. ואם לא מילא הוראה כזו יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין.

 

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל