תעריף

תעריף
 מיום תחילת הרפורמות החדשות בענף הביטוח (ינואר 2004), הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח (בתחום האלמנטרי והפנסיוני) כלפי הלקוחות, והוטלו עליו מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות קודם לכן. עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות, כרוכה בעליה ניכרת בעלויות תפעול המשרד. לכן, אנו נאלצים לגבות "השתתפות בהוצאות" הכרוכות במתן השירותים המפורטים.

לקוחות רשאים וזכאים לבצע את רוב הפעולות ולקבל חלק משירותים אלו, ישירות ממוקדי שירות הלקוחות של חברות הביטוח ובתי ההשקעות. אנו נמסור לכל לקוח שרוצה זאת את מספרי הטלפונים להתקשרות. הזמנת השרות באמצעותנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב !

עלות ההשתתפות בהוצאות יגבו באמצעות :, שיקים, מזומן והעברה בנקאית

 

סוג הפעולה

לקוח פעיל

לקוח לא פעיל

ביצוע שינויים בפוליסות פעילות

שינוי מוטבים

בקשה לפדיון פוליסה פרט ומנהלים

הליך עזיבת עבודה

הוספה וגריעת כיסויים

שינוי עיסוק

טיפול בשינוי מצב בריאות

הנפקת העתק פוליסה חיים, בריאות

ומשלוח בדואר (תעריף לכל פוליסה)

שעבוד פוליסה לטובת בנק או אחר

לא בזמן עריכת ההצעה הראשונית

80

80

180

ללא חיוב

ללא חיוב

ללא חיוב

ללא חיוב

ללא חיוב

50

ללא חיוב

60

160

160

360

180

160

160

160

96

 

120

 

טיפול בפוליסות מסולקות

250

450

בקשה לקבלת אינפורמציה

---

450

תביעה כנגד צד ג': פרט בלבד (מינוי סוכן לכל פוליסה)

תביעה כנגד צד ג': מנהלים ופנסיה (לכל פוליסה)

100

450

150

580

טיפול בהלוואות

250

450

תביעה כנגד צד ג': דמי עריכת תיק

ריכוז המסמכים ומסירתם ללקוח לטיפולו

תביעה כנגד צד ג': טיפול מלא מול חברת הביטוח של צד ג', מעקב וניהול יומן תביעה

150

 

500

350

 

500

טיפול בתביעות ביטוח חיים

פתיחת תיק ואיסוף חומר (מינימום 3 שעות עבודה)

---

600

לשעת עבודה

בדיקת פוליסות ובין היתר בדיקת תקינות והתאמת הפוליסות לייעודן או התאמה ביחס לחלופות הקיימות בשוק ו/או התאמה לתקנות המס ומתן חוות דעת בכתב

(= בדיקת צרכים)

---

1,200

 

 

יש להוסיף מע"מ כחוק.

 

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים