אמנת שירות

 מיום תחילת הרפורמות החדשות בענף הביטוח (ינואר 2004), הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח (בתחום האלמנטרי והפנסיוני) כלפי הלקוחות, והוטלו עליו מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות קודם לכן. עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות, כרוכה בעליה ניכרת בעלויות תפעול המשרד. לכן, אנו נאלצים לגבות “השתתפות בהוצאות” הכרוכות במתן השירותים המפורטים.

לקוחות רשאים וזכאים לבצע את רוב הפעולות ולקבל חלק משירותים אלו, ישירות ממוקדי שירות הלקוחות של חברות הביטוח ובתי ההשקעות. אנו נמסור לכל לקוח שרוצה זאת את מספרי הטלפונים להתקשרות. הזמנת השרות באמצעותנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב !

עלות ההשתתפות בהוצאות יגבו באמצעות אשראי או העברה בנקאית

לקוח פעיל

תעריף שירותים
$ לקוח פעיל
 • ביצוע שינויים בפוליסות פעילות 80 ₪
 • שינוי מוטבים 80 ₪
 • בקשה לפדיון פוליסה פרט ומנהלים 180 ₪
 • הליך עזיבת עבודה ללא חיוב
 • הוספה וגריעת כיסויים ללא חיוב
 • שינוי עיסוק ללא חיוב
 • טיפול בשינוי מצב בריאות ללא חיוב
 • הנפקת העתק פוליסה חיים, בריאות ומשלוח בדואר (תעריף לכל פוליסה) -
 • שעבוד פוליסה לטובת בנק או אחר לא בזמן עריכת ההצעה הראשונית -
 • טיפול בפוליסות מסולקות 250 ₪
 • בקשה לקבלת אינפורמציה -
 • טיפול בהלוואות 250 ₪
 • טיפול בתביעות ביטוח חיים/ בריאות פתיחת תיק ואיסוף חומר (מינימום 3 שעות עבודה) -
 • בדיקת פוליסות ובין היתר בדיקת תקינות והתאמת הפוליסות לייעודן או התאמה ביחס לחלופת הקיימות בשוק ו/ או התאמה לתקנות המס ומתן חוות דעת בכתב (= בדיקת צרכים) -
 • האובייקטיבית- בדיקת פוליסות

 • בדיקה + הפקת דו"ח, המלצות וחוברת עד 5 פוליסות -
 • בדיקה מעל 5 פוליסות -
 • הוצאת הפוליסות ע"י המשרד -
מומלץ

לקוח לא פעיל

תעריף שירותים
$ לקוח פעיל
 • ביצוע שינויים בפוליסות פעילות 160 ₪
 • שינוי מוטבים 160 ₪
 • בקשה לפדיון פוליסה פרט ומנהלים 360 ₪
 • הליך עזיבת עבודה 180 ₪
 • הוספה וגריעת כיסויים 160 ₪
 • שינוי עיסוק 160 ₪
 • טיפול בשינוי מצב בריאות 160 ₪
 • הנפקת העתק פוליסה חיים, בריאות ומשלוח בדואר (תעריף לכל פוליסה) 50 ₪
 • שעבוד פוליסה לטובת בנק או אחר לא בזמן עריכת ההצעה הראשונית 100 ₪
 • טיפול בפוליסות מסולקות 450 ₪
 • בקשה לקבלת אינפורמציה 450 ₪
 • טיפול בהלוואות 450 ₪
 • טיפול בתביעות ביטוח חיים/ בריאות פתיחת תיק ואיסוף חומר (מינימום 3 שעות עבודה) 600 ₪ לשעת עבודה
 • בדיקת פוליסות ובין היתר בדיקת תקינות והתאמת הפוליסות לייעודן או התאמה ביחס לחלופת הקיימות בשוק ו/ או התאמה לתקנות המס ומתן חוות דעת בכתב (= בדיקת צרכים) 1200 ₪
 • האובייקטיבית- בדיקת פוליסות

 • בדיקה + הפקת דו"ח, המלצות וחוברת עד 5 פוליסות 700 ₪
 • בדיקה מעל 5 פוליסות 950 ₪
 • הוצאת הפוליסות ע"י המשרד 100 ₪

צריכים עזרה או ייעוץ?

העתיד שלכם קורה היום
התקשרו 03-6323950