האם יש לך ביטוח אבדן כושר עבודה?

בדיוק יצאתי מפגישה עם אדם שהשיר האופטימי והנאיבי “מה אני, אני רק בן אדם, אני חי ועובד כמו כולם, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה”,
היה נכון עבורו עד לפני חודש, עד למחלה שהתגלתה לו ששינתה לו את החיים והוא אינו יכול עוד לחיות ולעבוד כמו כולם.
לא פעם אנשים, כמו במקרה המצער הזה, מאבדים ביום אחד את כושר העבודה וההשתכרות באופן מלא או חלקי, זאת כתוצאה מתאונה או מחלה ואינם יכולים להתקיים באופן סביר או ברמה זהה לימים טרם האירוע שפקד אותם.
הלוואי והיתה לי את היכולת למנוע מקרה זה, אבל לצערנו תהפוכות הגורל לא תמיד נשלטות אבל הניסיון רב השנים שלי ידע להכין אותו למקרה ש… ולשמחתי ללקוח זה דאגתי לכיסוי אובדן כושר עבודה, כיסוי ביטוחי שדואג לפיצוי חודשי והכנסה מכבדת, דבר אשר לא ידרוש ממנו לדאוג לפרנסה, אלה רק להחלמתו המהירה!!
חשוב לדעת שאת הביטוח הייחודי הזה של אובדן כושר עבודה ניתן לעשות ע”י חברות הביטוח השונות באמצעות תוספת רכיב בביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה / ביטוח מנהלים) או באמצעות פוליסת ביטוח פרטית. בין אם תחת הביטוח הפנסיוני ובין אם כפוליסת ביטוח בפני עצמה- חשוב מאוד לבצע את הכיסוי הזה וגם להבין את הניואנסים הקיימים בין חברות הביטוח ובין הפוליסות השונות.


באופן עקרוני, אובדן כושר עבודה הינו כיסוי ביטוחי המגן על עובדים באם חלו או נפצעו ואינם מסוגלים לעבוד ולהתפרנס.
כאמור, כיסוי זה קיים כרכיב מביטוח מנהלים, או כרכיב בפוליסת קרן פנסיה ומכונה פנסיית נכות, אך יכול גם לעמוד בזכות עצמו כפוליסת ביטוח פרטית.
כיסוי ביטוחי זה מאפשר למבוטחים לקבל תשלום חודשי, כתחליף למשכורת, במקרה של אובדן חלקי או מלא של היכולת לעבוד ולהתפרנס, עקב מחלה או תאונה. הביטוח מעניק פיצוי חודשי עד לתקרה של 75% ממשכורתו.
עד כאן דיברנו באופן כללי, עכשיו אעשה קצת סדר בין שני סוגי הכיסויים- רכיב בביטוח מנהלים ורכיב בפנסיה.
ביטוח מנהלים
רכיב הביטוח במסגרת ביטוח מנהלים בד”כ מכסה אובדן כושר עבדה במקצוע הספציפי של המבוטח או המבוטחת, אך גם כל עבודה אחרת- גם אם יש ביכולתו לעסוק בה.
ישנן כמה רמות בכיסוי בפורמט זה:
אובדן כושר עבודה מוחלט – בו העובד מאבד לפחות 75% מיכולתו לעבוד בכל עיסוק סביר.
אובדן כושר עבודה מורחב – כיסוי המכיר באובדן הכושר באם איבד המבוטח לכל הפחות 25% מכושר ההשתכרות.
גובה הפיצוי עולה ככל שאחוז הנכות המוכרת עולה.
אובדן כושר עבודה מקצועי – כיסוי אשר אינו מתנה את עבודתו של המבוטח בעיסוק סביר אחר והפיצוי יוענק באם לא יוכל לעבוד במקצועו או עיסוקו הספציפי.
אובדן כושר עבודה מקצועי מורחב – פיצוי המוענק למבוטח אשר איבד את יכולתו לעבוד במקצוע שלו לפחות ב – 25%.
הכיסוי הזה מכיל הן פיצוי והן שחרור מתשלום הפרמיות לאורך תקופת אי היכולת לעבוד.
זאת אומרת שלאחר המתנה של 3 חודשים זוכה המבוטח לפיצוי בשיעור של 75% מהשכר הנקוב בפוליסה וכן, לאורך תקופת אובדן הכושר חברת הביטוח תמשיך לשלם במקום העובד והמעסיק כ- 20% מהשכר מדי חודש, על מנת לשמור על הפקדות העובד והמעסיק על מנת להמשיך לחסוך לגיל פרישה.
חשוב לדעת כי במרבית הפוליסות בביטוח מנהלים יש החרגות של מקרים שאינם מבוטחים במסגרת התוכנית.
כמו כן, מרביתן דורשות תקופת המתנה מהיום בו המבוטח איבד את יכולתו לעבוד ועד ליום בו הפיצוי החודשי מתחיל להגיע.
קרן פנסיה
בהתאם לחוק הפנסיה כל שכיר במדינה זכאי לקבל קרן פנסיה. במסגרת קרן הפנסיה קיימים כיסויים ביטוחיים, אחד מהכיסויים הינו רכיב של כיסוי אובדן כושר עבודה, או בשמו : פנסיית נכות.
עיקר הכיסוי מתקיים כאשר עובד מאבד את היכולת שלו לעבוד באופן מלא או חלקי וזאת במידה שנקבע לו לפחות 25% נכות, כתוצאה מפגיעה פיזית ו/או מנטאלית. במקרה כזה, המבוטח יהא זכאי לקבל פיצוי של עד 75% מגובה המשכורת המבוטחת.
ביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת קרן הפנסיה מגן בד”כ מפני אובדן מוחלט של כושר העבודה, לעבוד בכל מקצוע שהוא המתאים לכישוריו.
משמע שאם בעתיד יאבד המבוטח את יכולתו לעבוד במקצוע הספציפי שבו הוא עוסק, אך יוכל לעבוד במקצוע אחר, הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבת פנסיית נכות.
המצב כיום
הנטייה היום היא לבטח את העובד בקרן פנסיה ולכן הכיסוי לאובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים או באופן עצמאי כמעט ולא נרכש, כלומר רוב העובדים כיום מבוטחים בפנסיית נכות.
מידע נוסף שחשוב לדעת הוא שהכיסוי על אובדן כושר עבודה עבר שינוי בשנים האחרונות, כמו למשל העובדה שלא תמיד ניתן להגדיל את הכיסוי הקיים בעת הגדלת השכר.
השינוי המהותי האחרון הביא לרכישת כיסוי מודולרי שבו המבוטח יכול לבחור מספר רכיבים שניתן להוסיף על הכיסוי הבסיסי.
אגב, קיימים מקצועות רבים אשר לא ניתן לבטח במסגרת כיסוי אובדן כושר עבודה ואת זה צריך לברר מול הסוכן או הסוכנת שלכם.
מטרייה ביטוחית
מטרייה ביטוחית הינה כיסוי המשדרג ומשלים את הכיסוי פנסיית נכות.
הכיסוי מטפל בשלושה מקרים בהם קרן הפנסיה לא תשלם:
כיסוי שהתגלה בתקופת האכשרה היינו ב- 5 שנים הראשונות להצטרפותו של העמית לקרן הפנסיה בגין מחלה שהיתה קיימת לפני הצטרפותו לקרן.
ביטול קיזוז תשלום של קצבת פנסיית הנכות מול ביטוח לאומי או גורם ממשלתי אחר.
עיסוק ספציפי -אם העמית מסוגל לעבוד בעבודה אחרת והקרן דחתה את התביעה עד גובה השכר המבוטח בקרן הפנסיה.
“אין זה בידינו לשנות את גורלנו” גרס איזופוס כבר בשנת 600 לפנה”ס, אך ללא ספק בידינו להתכונן לרע מכל וזאת באמצעות ביטוח אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות שיתאימו לשכר המבוטח שלנו.

צריכים עזרה או ייעוץ?

העתיד שלכם קורה היום
התקשרו 03-6323950